Header Ads

LightBlog

Perbaharui Cukai Jalan (Road Tax) dan Insuran Kenderaan Dengan Kami


Takaful Motor (Kenderaan) Etiqa Takaful
Takaful motor memberikan anda perlindungan terhadap kerugian atau kerosakan kenderaan sendiri akibat kebakaran, kecurian atau kemalangan; dan/atau kecederaan tubuh badan atau kematian pihak ketiga, kerosakan atau kerugian harta benda pihak ketiga.

Seperti polisi insurans motor biasa, terdapat dua jenis perlindungan di bawah pelan takaful motor (tapi saya cuma buat untuk komprehensif sahaja):

Pihak ketiga
Memberikan anda perlindungan terhadap kematian, kecederaan tubuh badan dan/atau kerosakan harta benda pihak ketiga.

Komprehensif
Memberikan perlindungan terhadap kematian, kecederaan tubuh badan dan/atau kerosakan harta benda pihak ketiga; serta kerugian atau kerosakan ke atas kenderaan anda akibat kebakaran, kecurian atau kemalangan.

KONSEP TAKAFUL
Apabila anda menyertai takaful motor, anda akan mencarum sejumlah wang ke dalam dana takaful am dalam bentuk caruman penyertaan (tabarru'). Anda akan memeterai perjanjian (aqad). Anda layak untuk berkongsi lebihan di dalam dana takaful am sekiranya anda tidak membuat sebarang tuntutan sepanjang tempoh penyertaan.

BERAPAKAH JUMLAH PERLINDUNGAN YANG PATUT DIAMBIL?

Pastikan jumlah perlindungan yang diambil di bawah sijil takaful motor menggambarkan nilai pasaran kenderaan anda.

BAGAIMANA UNTUK MEMBUAT TUNTUTAN?
Secara amnya, sebelum membuat sebarang tuntutan, anda haruslah memerhatikan dan mencatatkan butiran kemalangan anda, butiran seperti nama dan alamat pemandu-pemandu yang terlibat di samping para saksi serta nombor pendaftaran, jenis dan model kenderaan yang terlibat. Sebagai pemegang pelan takaful, anda boleh membuat tuntutan jika mana-mana yang berikut berlaku terhadap anda:

Jika anda terlibat di dalam kemalangan kenderaan
Jika terdapat kerosakan kepada kenderaan anda
Jika ada pihak ketiga yang terlibat


Pelan takaful motor juga menawarkan pemegang pelan dengan diskaun tanpa tuntutan (No Claim Discount (NCD)). Tawaran ini membolehkan pemegang pelan memperbaharui perlindungan mereka pada harga diskaun sekiranya tiada sebarang tuntutan dibuat pada tempoh terdahulu perlindungan tersebut. Walau bagaimanapun, anda dinasihatkan untuk benar-benar memahami pelan takaful anda, terutamanya dari aspek pengecualian dan perlindungan tambahan pelan takaful anda.

Untuk sebarang pertanyaan atau permohonan sila 
Call/SMS/Whatsapp 
018-9773177
Rashdan
Agensi An Najah
Etiqa Takaful Berhad


No comments